Top
اخبار/مقالات
شرح درس پایه دوم
در کلاس دوم موارد زیر تدریس می شود :
 
- آشنایی با برنامه Microsoft Office Word2019
- باز و بسته کردن نرم افزار
- باز و بسته کردن یک سند جدید
- ذخیره کردن یک سند
- تایپ ساده در برنامه
- تغییر رنگ فونت
- تغییر سایز فونت
- تغییر نوع فونت
- وسط چین، راست چین و چپ چین کردن متن
- اضافه کردن علائم و شماره گذاری( Bullete )
- کپی و جا به جایی و حذف متن
- تنظیم فاصله خطوط
- سایه زدن و اضافه کردن کادر
- تغییر حاشیه های صفحه و تغییر جهت و سایز صفحه
- استفاده از picture و online picture
-  تغییر رنگ ، تغییر کادر و سه بعدی کردن عکس ها
- استفاده از مبحث Page number و Page border و  Page color
- گذاشتن header , footer
- و.... Hl,ca nhni ld a,n.