Top

به نام خدا

سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است .

اهل زمین، ثانیه شمارها را مرتب نگاه می‌کنند

 یک منجی، فقط یک منجی است که می‌تواند آنها را از درد و رنج و غم خلاصی بخشد.

                                                                                                                                                   و ما چــشم در راه اوییم...

دبستان دخترانه سپهر تحت پوشش موسسه فرهنگی سپهر معرفت با ریاست جناب آقای ناصرالملکی از سال تحصیلی 1373 فعالیت آموزشی و پرورشی خود را با استعانت از خداوند متعال و همکاری مربیان با تجربه و دلسوز آغاز نمود.

این واحد آموزشی برنامه های آموزشی و پرورشی خود را در راستای تحقق طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش سر لوحه خود قرار داده است و در اصول آموزشی خود  آموزه های اعتقادی  اخلاقی ، علمی آموزشی ، فرهنگی هنری ، اجتماعی ، زیستی بهداشت و مهارت های زندگی فردی و اجتماعی مد نظر قرار داده است . همچنین با توجه به پیشرفت های سریع جوامع امروزی و لزوم پژوهش محور بودن آموزه های علمی ، این واحد آموزشی پایه ها و اصول بنیادین پژوهش را در تمامی دروس در نظر گرفته است .

قرآن کتاب انسان ساز و راهنمای بشریت است . با توجه به این اصل مهم یکی از برنامه ها و اصول آموزشی مهم این واحد آموزشی ، آموزش قرآن و نماز ، و برپایی جشنواره ها و ایستگاه های قرآنی ، جهت بالا بردن سطح دانش وتربیت قرآنی دانش آموزان می باشد .

آموزش و یادگیری باید بر اساس شناخت کافی از محیط پیرامون دانش آموزان و پژوهش محور بودن صورت بگیرد . در همین راستا آموزش هنر و اصول هنری از مهمترین لزومات زندگی امروزی می باشد . بنابراین در این واحد آموزشی سعی بر این است تا تلفیقی از آموزه های هنری در تمامی دروس به دانش آموزان آموزش داده شود.

لذا اکنون در آستانه سی امین سال فعالیت خود با بررسی سوابق آموزش و پرورشی گذشته و تحول آموزشی ( ارزشیابی توصیفی مبنی بر روش تدریس توصیفی ) که از مدارس ابتدایی آغاز شده مسئولیتی سنگین تر بر دوش آموزگاران و مربیان قرار داده است .

جلب مشارکت منطقی اولیاء و مربیان و استفاده بهینه و کافی از نرم افزارها و تکنولوژی روز آموزشی که منجر به پرورش دانش آموزان خلاق، جستجوگر، ژرف اندیش و .... خواهد شد . همچنین تغییر نگرش اولیاء نسبت به روند تحصیلی را در پی خواهد داشت.  

امید است در ذیل توجهات پروردگار متعال و امام زمان (عج) و با تلاش همگانی مسئولین و آموزگاران مدرسه تمامی دانش آموزان این مجموعه از فرصت برابر آموزشی برخوردار گشته و به مدارج عالی اخلاقی و علمی در آینده دست یابند .