مدیریت دبستان دخترانه سپهر  

 

طاهره برزگر مدیریت دبستان دخترانه سپهر، فارغ التحصیل رشته علوم تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1372 و دارای مدرک برنامه ریزی آموزشی از دانشکده توان بخشی بهزیستی و دارای مدرک آموزشی قرآن مکتب القرآن الکریم وگذراندن بیش از 400 ساعت دوره ضمن خدمت و دارای 21 سال سابقه کاری در مدارس مختلف به شرح زیر:

     * کارشناسی و برنامه ریزی پیش دبستان در مدرسه صراط (1 سال)
     * کارشناس پیش دبستان مدرسه طلوع (3 سال)
     * کارشناس و مسئول آموزشی پیش دبستان دخترانه سپهر (10سال)
     * مشاوره دبستان دخترانه سپهر (1سال)
     * معاون پرورشی دبستان دخترانه سپهر (1سال)
     * معلم قرآن دبستان دخترانه سپهر (7 سال)
     * معلم راهنما دبستان دخترانه سپهر (3سال)
     * همکاری نزدیک با گروه پیش دبستانی منطقه یک (10 سال)
     * همکاری با دفتر تالیف وزارت آموزش و پرورش برای تالیف و ویرایش کتاب های قرآن دبستان