اخبار/مقالات  
شرح درس پایه پنجم
در پایه پنجم موارد زیر تدریس می شود:
 
- تدریس نرم افزار Microsoft office EXCEL
- باز و بسته کردن نرم افزار
- بازو بسته کردن و ذخیره یک سند جدید
- وارد کردن اطلاعات در SHEET  و اضافه و حذف کردن SHEET  و اضافه و حذف کردن سطر و ستون
- استفاده از توابع آماده اکسل AUTOSUM
-  فرمول نویسی در اکسل
- تغییر نوع داده در اکسل FORMAT CELL
-  رسم نمودار و انواع نمودار
- و....
 
مواردی که تا به حال دانش آموزان آموزش دیده اند:
 
*  ایجاد یک  کارنامه و لیست نمره
*   برآورد هزینه های پول توجیبی یک هفته ی دانش آموزان
* ایجاد تقویم شخصی